top of page

NAŠE SLUŽBY

Odborné poradenství v oblasti legislativy odpadového zákona, báňské legislativy a atomového zákona

odpad.jpg
tezba.jpg
AdobeStock_298587914.jpeg
radiace.jpg

ODPADOVÝ HOSPODÁŘ

Odpadovému hospodářství rozumíme. Vyřizujeme povolení k provozu zařízení na sběr, skladování, využití a odstranění odpadů na krajském úřadě. Vedeme průběžnou evidenci odpadů, ohlašujeme přepravy nebezpečných odpadů do SEPNO. Podáváme hlášení o odpadech do ISPOP.

ZÁVODNÍ LOMU

Zajišťujeme funkci závodního lomu. Jedná se o externí činnost dohledu na hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Vypracujeme také odbornou dokumentaci jako jsou provozní řády či technologické postupy. Provádíme konzultace ohledně úpravy těžené suroviny a norem na výrobky.

HODNOTITEL RIZIK UKLÁDÁNÍ ODPADŮ

Při ukládání odpadů na terénní úpravy či do vytěžených prostor je třeba při využití více než 1000 tun zpracovat Hodnocení rizik ukládání odpadů. Máme zvláštní odbornou způsobilost pro činnost Hodnotitele ukládání odpadů. Celý rozsah činnosti je popsán na samostatné stránce.

DOHLED NA RADIAČNÍ OCHRANU

Zajišťujeme funkci Dohlížející osoby z hlediska radiační ochrany. Jedná se o přírodní radionuklidy. Máme zvláštní odbornou způsobilost podle atomového zákona. Přezkoušení probíhá na SÚJB. Dohlížíme na odvaly po těžbě uranové rudy. Zajišťujeme odtěžovaní hlušiny z odvalů, včetně zajištění potřebné dokumentace.

Služby: Services

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zeptejte se na co chcete :-)

Děkujeme za odeslání!

Služby: Podpora
logo.jpg

O NÁS

Vrbík s.r.o.

IČ: 02066041

DIČ: CZ02066041

Sídlo: Náměstí 1, 338 05 Mýto

Bankovní spojení: 2401666961/2010

Plátce DPH.

Zápis do OR dne 4. září 2013, pod spis. zn. C215137, vedené u MS v Praze.

Po změně adresy sídla jsou údaje vedeny pod spis. zn. C 39449 u Krajského soudu v Plzni.

Dostali jsme příspěvek na elektromobil - ZÁRUKA ELEKTROMOBILITA

Služby: About

KONTAKT

Ing. Ondřej Vrbík, jednatel společnosti

Mobil: 734 758 501

ondrej@vrbik.eu


Miroslava Aubrechtová, asistentka jednatele

Mobil: 727 813 303

mirka@vrbik.eu


Evidence přeprav NO

evidence@vrbik.eu

Služby: Contact
bottom of page